نصب موفقیت آمیز سوپراستراکچر وفانل کشتی اول افراماکس:

 

نصب موفقیت آمیز سوپراستراکچر وفانل کشتی اول افراماکس:

عملیات نصب سوپر استراکچر(محل اسکان کارکنان) و فانل  (دودکش) اولین كشتي نفتكش آفراماکس ساخت صدرا انجام شد.

اين عمليات چهارم مهرماه به طور کامل با موفقیت در جزیزه صدرابوشهر انجام شد .

وزن سازه سوپر استراکچراين كشتي 560 تن و فانل آن 280 تن است .

عملیات ساخت و نصب سازه های مزبور با همکاری صدرا و پیمانکاری نیک تلاش صنعت انجام گرفته است.