اتمام نصب سوپراستراكچر و فانل كشتي اول افراماكس

در تاريخ 1391/8/7 عمليات نصب سوپراستراكچر و فانل كشتي اول افراماكس ، به اتمام رسيده و تحويل نمايندگان كارفرما - OWNER و GL گردید.