شروع عملیات اجرائی نصب بلوکهای کشتی دوم آفراماکس (ساخت سوپر بلوکها)

 

طی توافق بعمل آمده بین شرکت نیک تلاش صنعت(سهامی خاص) و شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا، عملیات ساخت سوپر بلوکهای کشتی دوم آفراماکس از مورخ 1391/09/19 شروع می گردد. با توجه به، روبه اتمام بودن عملیات اجرائی و نصب و راه اندزی جرثقیل دروازه ای (Gantry Crane) مشکل انتقال سوپر بلوکها به داخل داک رفع گردیده و این پروسه (ساخت سوپر بلوکها+ جرثقیل دروازه ای ) باعث می گردد، عملیات نصب بلوکهای کشتی دوم درمقایسه با عملیات مشابه نصب درکشتی اول در مدت زمان کوتاهتری انجام پذیرد.