ساخت ونصب کشتی های افراماکس
ساخت جرثقيل دروازه اي هزار تني در شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا)
نصب موفقیت آمیز سوپراستراکچر وفانل کشتی اول افراماکس:
به آب اندازی کشتی اول افراماکس
مراسم به آب اندازی کشتی اول افراماکس
سخنرانی ها
ارائه مواد غذایی به پرسنل
اتمام نصب سوپراستراكچر و فانل كشتي اول افراماكس
شروع عملیات اجرائی نصب بلوکهای کشتی دوم آفراماکس (ساخت سوپر بلوکها)
پاداش به پرسنل
شب یلدا
پیام مدیریت به مناسبت تبریک سال نو
نفت‌کش ساخته شده در صدرای بوشهر وارد لنگرگاه شد