پیام مدیریتی

تحولات پرشتاب جهاني در علم و تكنولوژي، صنعت و مديريت ، بسياري از شركتهاي موفق جهان را به آن داشته است تا اهداف، گرايش و علايق خود را در جهت مديريت تغييرات شتابان و دگرگوني هاي ژرف جهاني هدايت كنند. در راستاي همسوئي با روند شتابان پيشرفت هاي علمي و فني، فلسفه حاكم و هدف كلي در شركت، افزايش كارائي و اثر بخشي شركت از طريق ارج نهادن به فضائل و تواناييهاي انسان و همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف شركت و نهايتا" بكار گيري صحيح تجربه، انديشه آراء‌ و عقايد آنها در هر رده شغلي و در هر بخش سازماني است.

مدیر عامل شرکت نیک تلاش صنعت

عزیز قربانی

شرکت نیک تلاش صنعت (سهامی خاص)
شرکت نیک تلاش صنعت (سهامی خاص) در تاریخ 22/09/82 به شماره ثبت 213406 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت ر سیده و در همان سال فعالیت رسمی خود را در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران - بندر عباس در پروژه های ساخت کشتی های کانتینربر  101 و 104 و105 و متعاقب آن ساخت کشتی های نفت کش  108و 109 آغاز نمود و در سال 1387 همکاری خود را با مجموعه صنایع دریایی ایران-صدرا در پروژه های ساخت کشتی های چند منظوره ریکمرز آغاز نمود و از سال 1389 به طور فعال در پروژه های ساخت کشتی های افراماکس حضور پیدا کرده و در حال حاضربه عنوان تنها پیمانکار نصب سازه کشتی در جزیره صدرا -بوشهر فعالیت دارد و در ساخت بلوکهای کشتی دوم افراماکس و نیز ساخت سوپر استراکچر و فانل ( برای کشتی اول به اتمام رسیده است)  به عنوان پیمانکار عمده و اصلی حضور دارد.