تاریخجه

شرکت صدرا فعالیت خود را به هدف ساخت و تعمیر کشتی در سال ۱۳۴۷ در بوشهر آغاز نمود. پس از وقوع انقلاب ایران در سال ۵۷ صدرا فعالیت خود را در حوزه فراساحل نیز گسترش داد. این شرکت در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهی‌نامه ایزو ۹۰۰۱ در زمینه طراحی٬ساخت و نصب تاسیسات فراساحلی نفت و گاز ٬کشتی سازی ، ساخت بندرگاه‌ها و حفاظت ساحلی و پل شده و پیرو آن گواهی‌نامه ایزو۲۰۰۰-۹۰۰۱ و ایزو ۲۰۰۴-۱۴۰۰۱ را دریافت کرد