شرکت نیک تلاش صنعت (سهامی خاص)
شرکت نیک تلاش صنعت (سهامی خاص) در تاریخ 22/09/82 به شماره ثبت 213406 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت ر سیده و در همان سال فعالیت رسمی خود را در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران - بندر عباس در پروژه های ساخت کشتی های کانتینربر  101 و 104 و105 و متعاقب آن ساخت کشتی های نفت کش  108و 109 آغاز نمود و در سال 1387 همکاری خود را با مجموعه صنایع دریایی ایران-صدرا در پروژه های ساخت کشتی های چند منظوره ریکمرز آغاز نمود و از سال 1389 به طور فعال در پروژه های ساخت کشتی های افراماکس حضور پیدا کرده و در حال حاضربه عنوان تنها پیمانکار نصب سازه کشتی در جزیره صدرا -بوشهر فعالیت دارد و در ساخت بلوکهای کشتی دوم افراماکس و نیز ساخت سوپر استراکچر و فانل ( برای کشتی اول به اتمام رسیده است)  به عنوان پیمانکار عمده و اصلی حضور دارد.

مدیر عامل:جناب آقای عزیز قربانی

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای حسن قربانی

عضو هیئت مدیره: جناب آقای  اصغر قربانی